Bekjempelse av Kjempespringfrø

Kjempespringfrø (Impatiens glandulifera) er en ettårig art som formerer seg og spres til nye voksesteder med frø. Siden hvert individ kan produsere store mengder frø har arten et meget stort invasjonspotensial. Hvis plantene står tett kan ett individ utvikle 7-800 frø (hvis tettheten er 20 planter per m2 ). Planter som står enkeltvis kan produsere vesentlig flere frø.

Se fagus.no for utfyllende informasjon

Kommunen bruker store ressurser på å bekjempe kjempespringfrø på prioriterte bekkestrekninger fordelt over hele kommunen. Vi er avhengige av at private bidrar i tillegg: plukk planter du ser slik at de ikke får overtak. En plante et år kan gi tusenvis av planter de neste årene. Ikke ha kjempespringfrø som hageplante, og ikke kast planterester i kompost eller i utkant av hagen.

Bekjempelsesmetoder

Mekanisk nedkapping med grastrimmer eller annen klipperedskap er effektivt for nedkapping av større forekomster. Nedkapping kan enten skje i god tid før blomstring eller ved tidlig blomstring, før frøsetting.  Tiltakene må gjentas med tre-fire ukers intervaller så lenge det er risiko for gjenvekst, slik at det ikke utvikles blomster og frø. Ved tidlig slått må tiltaket gjentas flere ganger for å få tatt nye frøplanter og planter som unngikk forrige slått. Hvis plantene er i begynnende frøutvikling ved nedkapping, kan de utvikle spiredyktige frø også etter nedkapping, og slikt plantemateriale bør derfor samles sammen for tørking/kompostering.

Bruk av termiske metoder som varmtvannsteknologi kan være effektivt for bekjempelse av kjempespringfrø og er spesielt et godt alternativ der det ikke kan brukes kjemiske tiltak.

Dersom det er tette bestander og framkommelig terreng er slått med ryddesag eller kantslåttredskap aktuell bekjempelsesmetode. Langs bekker og elver og i skogsterreng er det plukking som er mest aktuell metode. Plantene er enkle å dra opp mer rota. Sørg for å kutte eller brekke under nederste bladknute, og brekk plantene i stykker. Før frøsetting kan man legge planterester igjen i terrenget, men ikke slik at røttene får kontakt med jord eller vann – plantene har en evne til å vokse opp igjen. I slutten av juli begynner de å sette frø. Da må blomsterstandene kappes av og puttes forsiktig i tett sekk som leveres til forbrenning på avfallsmottak. På innbyggertorgene kan du få dugnadsklistremerker slik at du kan levere sekker med fremmede arter gratis hos Indre Østfold Renovasjon (IØR).

Kjemisk bekjempelse

Kjemiske tiltak mot kjempespringfrø bør i størst mulig grad unngås, spesielt da plantene ofte vokser nær vann og vannveier. På svært store forekomster, eller forekomster hvor maskinelle tiltak er vanskelig kan sprøyting likevel være aktuelt. Før eventuell sprøyting nær vann må dispensasjon søkes fra Mattilsynet.