Resirkulering og gjenbruk av elektronisk utstyr

Vi er den første kommune som har inngått et samarbeid med IT-selskapet Atea, hvor målet er å resirkulere og gjenbruke 100 % av vårt elektroniske utstyr. Vi har fått flere anerkjennelser for dette prosjektet. 

Hva er 100 %-klubben?

Vi inngikk avtalen med Atea våren 2021. 100 %-klubben er et nettverk for kunnskap og kompetanseutveksling på bærekraft mellom virksomheter og organisasjoner.

I kommunen vurderer vi alltid gjenbruk før vi kjøper nytt IT-utstyr.  Målet vårt er at vi skal bli 100 % sirkulær på IT-utstyr.

Store utslippskutt og penger spart

Siden vi startet våren 2021 har prosjektet bidratt til å redusere kommunens klimautslipp med 125 tonn CO². 1 700 enheter har blitt levert til resirkulering og gjenbruk. IKT brukerstøtte har reparert og gjenbrukt 100 PCer. Kommunen har spart cirka 650 000 kroner via dette prosjektet. Prosjektet sørger også for at vi bygger en gjenbrukskultur i hele organisasjonen. 

Flere anerkjennelser

I april 2022 vant vi Klima Østfold-prisen for 100 % gjenbruk av elektronisk utstyr. I november samme år vant vi 3. plassen i den nasjonale kåringen Årets lokale klimatiltak under Zerokonferansen.

Flere kommuner har fått øynene opp for det vi gjør her i Indre Østfold, og flere har fulgt vårt eksempel. 

Her kan du se filmen om prosjektet i Indre Østfold kommune (Atea Youtube)

Her kan du se filmen om prosjektet etter at vi vant Klima Østfold-prisen (Atea Youtube)

Fra venstre: Tron Kallum, direktør Innovasjon og kommunikasjon og ordfører Saxe Frøshaug.