Reduser utslipp

På disse sidene finner du tips om hvordan du kan bidra til å redusere klimautslipp.

Klima Østfolds energikalkulator for bolig (energiportalen)

ENOVA – finn ditt klimafotavtrykk

Webinar om klimavennlige bygg og byggeplasser

Kommunen er forpliktet til å sørge for en mer bærekraftig og klimavennlig samfunnsutvikling. Dette medfører at man må øke kunnskapen og endre metoder for å redusere utslipp av klimagasser.

Foredragsholdere fra offentlige og private virksomheter deltok på webinar 28. januar 2022. Der ble det delt erfaringer med og kunnskap om å redusere klimagassutslipp.

Her ser du innleggene/presentasjonene som ble holdt i webinaret: