Populære fiskevann uten fiskekort

I enkelte vann og elver trenger man ikke fiskekort for å fiske. I Indre Østfold gjelder dette for:

Øyeren:

I Øyeren er det “tålt fiske” som vil si at grunneieren ikke har hevdet retten sin på fisket. Det er derfor ikke behov for fiskekort her. Øyeren er Norges mest artsrike innsjø med hele 25 arter fisk. Her er det populært å fiske etter abbor, gjedde, karpefisk, gjørs og asp.

Grefslisjøen:

Grefslisjøen er rik på fisk. Her kan du fiske abbor, gjedde og karpefisk.

Mysenelva:

Mysenelva nær Mysen sentrum har tilrettelagt tursti og passer bra til meitefiske for barn og unge.