Lyseren

Salg og kjøp av fiskekort i Lyseren forvaltes av Lyseren grunneierforening. I Lyseren kan det fiskes abbor, lake, laue, krøkle, gjedde, mort og ørret.

For mer informasjon se lysereninfo.no

Hvor kan det kjøpes fiskekort?

  • Fiskekort kan kjøpes av Lyseren Grunneierforening og du betaler med Vipps til #566302.
  • G-sport Spydeberg
  • Enebakk kommunehus

Du kan også kjøpe fiskekort via salgskasser som er rundt vannet:

  • I Enebakk finnes de på Bermerud, Sulerudveien og ved Noosa.
  • I Spydeberg finnes de på Hallerud, Granodden, Kula, Hemnestangveien og ved demningen i Vøyen.

Fiskeregler

For å verne Lyseren mot krepsepest skal alt utstyr desinfiseres om det er brukt i andre vann. Det inkluderer fiskeutstyr så vel som båter, kanoer og annet. 

Bruk heller ikke åte fra annet vann. Krepsepest er smittsomt og fører til at bestanden av edelkreps dør.