Hærland og Trømborgfjella

Fjella-området går ifølge Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) for å være et av de flotteste ørret-områdene på Østlandet. Her finnes mange små og store vann, de fleste med naturlig forekommende abbor. I tillegg driver jeger- og fiskeforeninger fiskepleie med utsetting av ørret i enkelte vann. Vannene er soneinndelt etter hvem som forvalter disse: Sone 1 forvaltes av Trømborg og Hærland GJFF, Sone 2 forvaltes av Svarverud JFF, og Sone 3 forvaltes av Hærland grunneierlag. Det er ulike fiskekort for hver sone. Kart fås i butikk.

Hvor kan det kjøpes fiskekort?

  • Intersport Mysen
  • Shell Momarken

Fiskeregler

  • Minstemål på 25 cm. på ørret 
  • Ikke lov med garn og oterfiske
  • Ørreten er fredet fra 15. september og ut året
  • Det er forbudt å fiske i Nøadammen, Kulevannsaga og Brattefosselva