Glomma

På hele strekningen av Glomma i Indre Østfold kan det fiskes ørret, abbor, gjedde, sik, gjørs, lake, harr, vederbuk, mort, brasme, gullbust, hork og flire. Alle artene inngår i samme fiskekort. Kortet gjelder mellom Rånafoss og Sarpsborg/Sølvstutfoss. Fiskekortet selges av Overbygningen for Glomma, et samarbeidsorgan for grunneierlagene Glomma Elvelag, Glomma Fiskelag og Nedre Glomma elveierlag.

Hvor kan det kjøpes fiskekort?

Kjøp fiskekort på INatur

Søk på “Fiske i Glomma i Akershus og Østfold”

Fiskeregler

  • Minstemål på harr og ørret: 35 cm., gjørs: 42 cm.
  • Maksimumsmål på gjedde over 80 cm. skal settes tilbake i vannet.
  • Fangstbegrensninger på gjedde: 2 fisk per dag, per fisker.
  • Gjedde som ikke skal benyttes til mat skal settes tilbake i vannet.
  • Abbor over 40 cm. skal settes tilbake. Dette gjelder også Visterflo.
  • Det anbefales ikke å spise abbor over 35 cm., på grunn av høyt kvikksølvnivå (tungmetall).
  • Det oppfordres til å unngå fiske av ørret i gytetiden (september-oktober)