Skjemaer for skjenke-/salgs- og serveringsbevilling

Skjenke- og serveringsbevilling

Dette skjemaet gjelder for deg som både skal servere mat og skjenke alkohol. Steder som skal skjenke alkohol, må både ha serveringsbevilling og skjenkebevilling.

Søk om skjenke- og serveringsbevilling her
 

Salgsbevilling for alkohol

Salgstider for alkohol gruppe 1 onsdag før skjærtorsdag:

  • Alkohol gruppe 1 kan på onsdag før skjærtorsdag selges til kl.18.00.

Forskrift om salgstider for salgssteder med salgsbevilling, Indre Østfold kommune, Viken

Dette skjemaet gjelder for deg som skal selge (ikke skjenke) alkohol. I hovedsak gjelder dette butikker og ølutsalg. Gjelder også nettsalg.

Søk om salgsbevilling for alkohol her


Serveringsbevilling

Dette skjemaet gjelder for steder som skal servere mat som skal fortæres (spises) på stedet, men ikke skjenke alkohol. 

Søk om serveringsbevilling her


Utvidelse av skjenketid eller skjenkeareal

Dette skjemaet gjelder for steder som allerede har skjenkebevilling og ønsker å utvide skjenketiden på et bestemt arrangement, eller utvide skjenkearealet permanent eller til/på bestemt arrangement.

Søk om utvidelse av skjenketid eller skjenkeareal her


Bevilling - endring av daglig leder/styrer eller stedfortreder

Dette skjemaet gjelder når man skal bytte daglig leder/styrer eller stedfortreder. For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av bevillingsmyndigheten. Personen må ha fylt 20 år og ha kunnskapsprøve i alkoholloven.

Søk om endring av daglig leder/styrer eller stedfortreder her


Søknad om skjenkebevilling for en enkelt anledning lukket selskap (ambulerende)

Med lukket selskap menes at det allerede, og før skjenkingen begynner, er dannet en sluttet krets av personer som samles for et bestemt formål i et bestemt lokale, for eksempel bryllup, konfirmasjon, jubileum og lignende.

Søk om skjenkebevilling for en enkelt anledning her


Søknad om skjenkebevilling enkeltanledning (åpne arrangement)

Skjenkebevilling for åpne arrangement. Eksempler er vernissage, forestilling, forfattermøte, konsert og lignende.

Søk om skjenkebevilling enkeltanledning her


Omsetningsoppgave for alkoholholdig drikk

Dette skjemaet gjelder for alle som har salgs- eller skjenkebevilling for alkohol. Skjemaet må sendes inn en gang i året. Bekreftelse fra revisor/regnskapsfører må vedlegges omsetningsoppgaven.

Her finner du skjemaet for omsetningsoppgave for alkoholholdig drikk