Skjemaer for skjenke-/salgs- og serveringsbevilling

Skjenke- og serveringsbevilling

Dette skjemaet gjelder for deg som både skal servere mat og skjenke alkohol. Steder som skal skjenke alkohol, må både ha serveringsbevilling og skjenkebevilling.

Søk om skjenke- og serveringsbevilling her
 

Salgsbevilling for alkohol

Salgstider for alkohol gruppe 1 onsdag før skjærtorsdag:

 • Alkohol gruppe 1 kan på onsdag før skjærtorsdag selges til kl.18.00.

Forskrift om salgstider for salgssteder med salgsbevilling, Indre Østfold kommune, Viken

Dette skjemaet gjelder for deg som skal selge (ikke skjenke) alkohol. I hovedsak gjelder dette butikker og ølutsalg. Gjelder også nettsalg.

Søk om salgsbevilling for alkohol her


Serveringsbevilling

Dette skjemaet gjelder for steder som skal servere mat og/eller drikke. I noen få tilfeller trenger du ikke serveringsbevilling. Ta kontakt med kommunen hvis du er i tvil.

Søk om serveringsbevilling her


Utvidelse av skjenketid eller skjenkeareal

Dette skjemaet gjelder for steder som allerede har skjenkebevilling og ønsker å utvide skjenketiden på et bestemt arrangement, eller utvide skjenkearealet permanent eller til/på bestemt arrangement.

Søk om utvidelse av skjenketid eller skjenkeareal her


Bevilling - endring av daglig leder/styrer eller stedfortreder

Dette skjemaet gjelder når man skal bytte daglig leder/styrer eller stedfortreder. For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av bevillingsmyndigheten. Personen må ha fylt 20 år og ha kunnskapsprøve i alkoholloven.

Søk om endring av daglig leder/styrer eller stedfortreder her


Generelt om skjenkebevilling for enkeltanledning - gjelder både for åpent og lukket arrangement

Skal du arrangere et lukket eller åpent arrangement der det foregår skjenking (dvs. drikkes alkohol), må du søke om skjenkebevilling.

 • Skjenking mot betaling krever alltid bevilling, uten unntak.
 • Skjenking (det drikkes alkohol) uten betaling krever også bevilling på følgende steder:
  • serveringssteder
  • lokaler som vanligvis er tilgjengelige for alle, f.eks. forsamlingslokaler og utstillingslokaler
  • gate, torg, vei, park eller andre offentlige plasser
  • transportmidler som vanligvis er tilgjengelige for alle

Søknad om skjenkebevilling for enkeltanledning lukket arrangement (ambulerende skjenkebevilling)

Ambulerende bevillinger er tenkt brukt ved sluttede selskaper ved feiring av bryllup, jubileum og lignende arrangementer. Slike bevillinger gis vanligvis til selskapslokaler.

Arrangementet kan ikke være åpent for utenforstående, det vil si at gjestene ikke kan være invitert gjennom annonser, plakater eller sosiale medier. I slike tilfeller må det i stedet søkes om skjenkebevilling for et åpent arrangement.

Arrangementer som ikke oppfyller lovens krav til «sluttet selskap», er for eksempel:

 • Vanlige medlemsmøter i en forening
 • Sammenkomster for idrettslag, klubber, organisasjoner og lignende
 • Studentfester, russearrangementer
 • Kundekvelder, mat- og vinkurs, utstillinger, VIP-arrangementer
 • Arrangementer som har begrenset tilgang, men hvor det ikke foreligger nødvendig tilknytning til den/de som inviterer

Når kan jeg slippe å søke?

 • Det er ikke nødvendig å søke bevilling for skjenking av alkohol til arrangementer som du opprinnelig kunne holdt hjemme, når skjenkingen skjer uten betaling. Det gjelder for eksempel bryllup, jubileum eller konfirmasjon.
 • Bedrifter som skjenker i egne lokaler til sine ansatte uten å ta betaling, trenger ikke søke bevilling. Dette gjelder ikke organisasjoner og lignende som leier et offentlig lokale til feiring av for eksempel foreningens jubileum. Disse arrangementene er bevillingspliktige.

Søk om skjenkebevilling for en enkelt anledning her


Søknad om skjenkebevilling for enkeltanledning (åpent arrangement)

Dette skjemaet gjelder for mindre åpne arrangementer der det drikkes alkohol i et avgrenset tidsintervall (færre enn 75 personer og der arrangementet avsluttes før kl. 23.30). Eksempler kan være utstilling, forfattermøte, forestilling, konsert og lignende.

Hvis du skal arrangere et større åpent arrangement, enten med eller uten drikking av alkohol, må du søke på skjema for «Større arrangementer». Der kan du også søke om skjenkebevilling for arrangementet.

Søk om skjenkebevilling enkeltanledning her


Omsetningsoppgave for alkoholholdig drikk

Dette skjemaet gjelder for alle som har salgs- eller skjenkebevilling for alkohol. Skjemaet må sendes inn en gang i året. Bekreftelse fra revisor/regnskapsfører må vedlegges omsetningsoppgaven.

Her finner du skjemaet for omsetningsoppgave for alkoholholdig drikk