Næringsutvikling i landbruket

Indre Østfold kommune ønsker et aktivt landbruk og bistår gjerne bønder som har investerings- eller aktivitetsplaner på gården sin. 

Ved søknad om investerings- eller etablererstøtte i Innovasjon Norge, er kommunen veiledere. Ta derfor kontakt med oss så tidlig som mulig i prosessen. 

Se hjemmesiden til Innovasjon Norge for mer informasjon om støtteordninger, prioriteringer og retningslinjer.

Innovasjon Norge