Landbruksplast

Litt om plast

Landbruket er svært gode på resirkulering av landbruksplast. Ifølge SSB (Statistisk sentralbyrå) er oppslutningen på resirkulert avfall fra husholdninger i 2019 på 40 %. Næringslivet er noe bedre med rundt 50-60 % resirkulering, mens resirkulering av plast i landbruket ligger opp imot 90 % i 2020 ifølge Grønt Punkt. En omfattende kartlegging viser likevel at 70 % av makroplast funnet i elver er rundballeplast. Derfor er det viktig at landbruket gjør sitt for å redusere mengden plast på avveie.

Den mest brukte rundballeplasten er lagd av polyetylen (PE) og er basert på olje. Bioplast lages også av polyetylen, men er basert på en viss andel plantebaserte råvarer fremfor fossilfrie. Begge plasttypene er av samme kvalitet og skal gjenvinnes på samme måte. 

Nedbrytbar plast som også brukes i landbruket kan ikke gjenvinnes. Denne plasttypen er laget for å brytes ned når den er nedgravd lenge i jorda og vil forringe kvaliteten av annen innlevert plast dersom de blandes. Skal denne kastes sorteres plasten i restavfall, som videre blir sendt til forbrenning til energiutnyttelse i form av oppvarming eller strømproduksjon.

Lagring av rundballeplast

For at plasten ikke samler opp mer sand og jord, er det lurt å ha en fast lagringsplass før plasten leveres. Dette kan for eksempel gjøres med å ha en container stående hele året som fylles fortløpende, eller å mellomlagre plasten på et annet trygt sted frem til henting eller levering. Om mengden plast er mindre kan 1000 L vedsekker på pall eller syrekontainer også brukes.

Rundballenett kan holdes adskilt fra annen plast i vanlige søppelstativer med avfallssekker.

Lagringsplass for rundballer

Biter av rundballeplast har en tendens til å sitte igjen i bakken når telen i bakken går. For å hindre at disse bitene flyr av gårde med vinden, er det viktig at det tas en opprydningsrunde rundt lagrings- og håndteringsplassen til rundballene. Flagrende plast på rundballene vil også med tid slites av og blåse vekk. Disse kan festes.

Forglemte rundballer

Av mange ulike årsaker blir det liggende rundballer som aldri blir brukt. Disse råtner langsomt før plasten blir liggende igjen og deretter blåser vekk. Benytt anledningen til å fjerne plasten nå!

Sortér i fire grupper:

  1. PP-sekk - storsekker – gjødselsekker - såkornsekker
  2. Rundballefolie
  3. Annen farget eller klar folie
  4. Plasthylser/kanner – sorteres hver for seg i storsekk
    • Kanner fra plantevernmidler - må være tomme, tørre og rene og uten kork
    • Oljekanner – må være tomme og med kork
    • Hylser fra rundballeplast

Plasten må være fri for jord, stein, nett, bindegarn og andre fremmedelementer. Garn/nett kan ikke leveres og skal ikke ligge inni plasten. Armert plast/presenning tas ikke imot. For at vi skal kunne fortsette dette innsamlingstilbudet, er det viktig at plasten sorteres riktig, og at ikke noe annet enn landbruksplast leveres! Rødsrud plastmottak i Rygge henter landbruksplasten.

Ren landbruksplast kan for øvrig også leveres hos Retura Østfold på Stegen i Askim hele året.

Se sorteringsguide fra Grønt Punkt

Kontaktperson: May Holtskog, tlf. 920 61 931