Landbruksinfo fra Indre Østfold kommune uke 49/2022

Webinar Klimasmart skogbruk - Frist refusjonskrav fra skogfond - Hvordan bruke skogfond på nett? - Indre Østfold kommunes jordvernstrategi! - Verdensdag for jordsmonn - Sopphyfer forbedrer jordstruktur - Honning skal ikke legges ut i naturen - Forslag til sjekkpunkter for vinteren 2023 - Smaken av Indre - Aktuelle kurs og fagsamlinger

Informasjon fra Landbruk Indre Østfold kommune - uke 49/2022 (PDF, 285 kB)

Arealbarometer for Indre Østfold kommune

Abonner på landbruksinfo for Indre Østfold kommune