Informasjon fra Landbruk Indre Østfold kommune uke 9/2022

Produksjonstilskudd 2022 del 1 - Utbetaling av produksjonstilskudd og RMP-tilskudd - Landbrukets klima og miljøprogram 2022 – Stormøte korn – Kurs: omlegging til fornybar energi på gårdsbruk - Er du ny gårdbruker? - Tilskuddsmidler til jord- og skogbruk 2022 - Autorisasjonskurs plantevern – Oppdateringskurs plantevernautorisasjon

Les Landbruksinfo her (PDF, 230 kB)

Arealbarometer for Indre Østfold kommune

Abonner på landbruksinfo for Indre Østfold kommune