Informasjon fra Landbruk Indre Østfold kommune uke 43/2021

Produksjonstilskudd og RMP-tilskudd – absolutt siste frist -  Tilskudd ved produksjonssvikt - Tilskudd ved svikt i honningproduksjon - Familieskogdag – Forretningsplankurs – Fagmøte; Klimatilpasning i landbruket - Informasjonsmøte om solenergi i landbruket - Innsamling av landbruksplast høst 2021 - Pass opp for innbrudd - Ønsker prøver fra felte villsvin

Les Landbruksinfo her (PDF, 346 kB)

Arealbarometer

Abonner