Informasjon fra Landbruk Indre Østfold kommune uke 40

RMP og produksjonstilskudd – søknad og veiledning - Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid del 2 - RMP-tilskudd - Før du pløyer - Landbrukstelling 2020 - Jordprøver hentes på innbyggertorgene - Innsamling av landbruksplast - REKO-ringen - Etter beitesesongen - Elgjakt i Indre Østfold kommune – Beverjakt - Prøver fra villsvin - Signalkreps i Glomma!

Les Landbruksinfo her (PDF, 244 kB)

Rekruttering til landbruket i Indre Østfold (PDF, 134 kB)

Arealbarometer

Abonner