Informasjon fra Landbruk Indre Østfold kommune uke 34

Vi har SMIL-midler igjen - Det er også midler til drenering igjen! - Regionale miljøkrav - Aktuelt om RMP-tilskudd 2020 akkurat nå - Søknadsfrister PT og RMP - Jordprøver høsten 2020 - Produsentnummer - Avlingssvikt - Gås på dyrka mark - Spons av deltakelse på NLRs webinarserie om Jord og jordhelse - Fremmede arter - Ekstraordinært tilskudd til skogplanting, skogeier - Høring: Handlingsplan for skogbruk i Oslo og Viken 2020-2024 - Bedriftsutviklingsprisen i landbruket 2020 (BU–prisen)  - Vi ønsker oss flere bilder fra landbruket i Indre Østfold! - Gjensidig respekt

Les Landbruksinfo her (PDF, 354 kB)

Rekruttering til landbruket i Indre Østfold (PDF, 134 kB)

Arealbarometer

Abonner