Informasjon fra Landbruk Indre Østfold kommune - uke 34/2022

Miljøkrav og RMP-tilskudd - Økning i tilskuddssatser – Om fangvekster og flomutsatte/vassdragsnære arealer – Husk miljøkravene - Status nye miljøkrav - Ekstrautbetaling av produksjonstilskudd - SMIL-midler - Drenering - Funksjoner i NIBIOs kartløsninger - Strømstøtte - Solceller i landbruket - Biogass - Tilskudd til tettere planting, suppleringsplanting og NMSK - Foryngelseskontroll og resultatkontroll skog – Sikringsradio - Smaken av Indre – Lokalmatkurs – Hagerømlinger - Gammel bygning? - Nytt fra: NIBIO, NLR og Agropub

Landbruksinfo fra Indre Østfold kommune uke 34/2022 (PDF, 473 kB)

Arealbarometer for Indre Østfold kommune

Abonner på landbruksinfo for Indre Østfold kommune