Informasjon fra Landbruk Indre Østfold kommune uke 34/2021

Hønsehirse på nye steder - Fremmede arter - Det er påvist krepsepest på edelkreps, Mattilsynet innfører tiltak i Mysenelva – Harepest - Sjekk kartene dine mot flyfoto! - Husk miljøkravene før du jordarbeider i høst! - Regionale miljøtilskudd (RMP) - Klimarådgiving fra NLR - Søknadsfrist SMIL-tilskudd - Tilskudd til drenering - FNs klimarapport #6 - Tilskudd til gjødsling, tettere planting og suppleringsplanting 2021 – Lokalmat, flere kanaler for både kjøp og salg - Verdt å få med seg - Nytt og nyttig fra NIBIO

Les Landbruksinfo her (PDF, 497 kB)

Arealbarometer

Abonner