Informasjon fra Landbruk Indre Østfold kommune uke 26

Veileder for regionale miljøtilskudd og regionale miljøkrav – RMP - Mulig avlingssvikt? - Husk å melde fra! – Floghavre – Hønsehirse - Webinar-serie om jord og jordhelse - Økt fare for barkbilleangrep – Barkbilleovervåking - Ekstraordinært hogsttilskudd kan dekke vindfallhogst og annen hogst som ivaretar skoghygiene - Nyttig lesestoff - Bemanning i sommer

Les Landbruksinfo her (PDF, 359 kB)

Rekruttering til landbruket i Indre Østfold (PDF, 134 kB)

Arealbarometer

Abonner