Beiteformidling

Dette er et tilbud til deg som trenger beiteareal til husdyrene dine eller er grunneier med ledige beiter.

Indre Østfold kommune ønsker å legge til rette for at enda flere beiter blir brukt, slik at beitearealer ikke gror igjen. På denne siden formidler vi kun kontaktinformasjon til grunneiere som har ledige beiter og husdyrbrukere som har behov for beiteareal. Utover det har vi ikke noe ansvar.

Godt beitebruk gir mange fordeler både for dyrene og bonde. Samtidig bidrar det til at flere arealer opprettholdes slik at vi bevarer jordbrukspreget og et åpent landskap i kommunen vår.

Innmarksbeiter har ofte et rikt mangfold av arter, og har ofte viktige funksjoner for vilt og insektfauna som legger grunnlaget for en mangfoldig fuglefauna. 

Skjema for leie og utleie

Hvis du har beite til utleie eller har behov for å leie et beiteareal, fyller du ut skjemaet som ligger i lenken under. 

Her finner du skjema for leie og utleie

Slik fungerer beiteformidlingen

Når du har registrert din kontaktinformasjon legger vi det ut på denne nettsiden. Du tar kontakt med grunneier eller husdyrbruker, og dere må selv utarbeide en jordleieavtale med nødvendige punkter.

Husk at det er vanlige betingelser for jordleie som gjelder. I tillegg kan det være lurt å spesifisere hvem som har vedlikeholdsansvar for beite og gjerde, samt hvem som har tilsynsansvar for dyrene.

Ved beiting er det den som disponerer dyrene som søker produksjonstilskudd på arealet som blir beitet. I tillegg kan foretak som leier ut beiterett til sports- og hobbyhester føre opp arealet i sin søknad.

Dersom arealet er oppfyller kravet om RMP-tilskudd for «beiting av verdifulle jordbrukslandskap i innmark», gjelder samme regler for hvem som søker tilskudd. Søker er da også ansvarlig for at vilkårene for tilskudd blir oppfylt.

Grunneiere med ledig beiteareal

Beiteformidling
Navn Telefonnummer E-post Info om inngjerding Vanntilgang Kart
Marit Elisabeth Lund Haugteien 986 83 196 marit.haugteien@outlook.com Det er nå sauenetting. Trenger vedlikehold. Inngang til beitet i østenden, fra gårdsveien. Er ikke kjent med detaljer. En del gjerdestolper må byttes. Nei https://www.io.kommune.no/_f/p1/ic5cf8d1d-f659-486b-84d8-7932316527f1/Beite1.pdf
Pål Sindre Svae 905 50 982 paalssvae@hotmail.com Ikke inngjerdet Ja https://www.io.kommune.no/_f/p1/i3ac6f5ce-50be-4826-8883-8cfbc5a7e28c/Beite Svae.pdf

Husdyrbrukere som ønsker beiteareal

Her kommer det etter hvert oversikt over husdyrbrukere som ønsker å leie beiteareal.