Ungdomshus/ungdomsklubber

Kommunen har fire fysiske ungdomsklubber lokalisert i Askim, Mysen, Trøgstad og Spydeberg. Alle klubbene har egne ansatte og egne ungdomsstyrer, men samarbeider tett sammen om for eksempel felles arrangementer og felles regelverk. 

Ungdomshusene er rusfrie, trygge og åpne møteplasser for ungdommer i alder 13 til 18 år. Alle klubbene er medlemmer av organisasjonen "ungdom og fritid" og er en del av et større nettverk med forebyggende avdeling hos Politiet og SLT samarbeidet. 

Hver klubb har hver for seg unike tilbud og åpningstider i sine egne lokaler. 

TimeOut Askim 

Askim Ungdomskole
Åpent: Torsdag 13.30 – 16.30, fredag 18.00 – 22.00
Stedlig leder: Renata Markota 
https://www.facebook.com/timeoutaskim/

Mekkegarasjen Askim

Askim ungdomsskole
Åpent: Torsdag 17.00 - 21.00
Stedlig leder: Renata Markota
https://www.facebook.com/MekkegarasjenAskim/

Ungdommens Kulturhus Mysen 

Kulturtorget (kjeller)
Åpent: Onsdag 14.00 – 19.00, torsdag 14.00 – 19.00, fredag 14.00 – 19.30 (21.30)
Stedlig leder: Øyvind Larsen 
https://www.facebook.com/ukheidsberg/

Trøgstad Ungdomstilbud 

Dette er under arbeid og forventet åpningstid er i januar 2022.
Stedlig leder: Renata Markota

Huset Spydeberg

Fjellheim (inngang bakside)
Åpent: mandag – torsdag 14.00 – 16.00, fredag 18.00 – 22.00
Stedlig leder: Jannicke Jansen 
https://www.facebook.com/search/top/?q=huset%20spydeberg&epa=SEARCH_BOX

Skjema for leieavtale musikkbinge Skjønhaug innbyggertorg og bibliotek