Støtteordning til fritidsaktiviteter for barn og unge

Vil ditt barn eller din ungdom delta på et fast fritidstilbud?

Vi ønsker at alle barn og unge i alderen 6-17 år skal ha et meningsfullt og fast fritidstilbud. Du kan derfor søke om støtte til ditt barn eller din ungdom, dersom du ikke har økonomi til å dekke denne utgiften. Søknaden blir behandlet av kommunalområdet Kultur og samfunn i samarbeid med helhetskoordinatorene i NAV. 

Til skjema for å søke om støtte til fritidsaktiviteter for barn og unge

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Margaret Aadalen
E-post: margaret.lang.aadalen@io.kommune.no
Telefon: 995 31 968

Stian Grav
E-post: stian.grav@nav.no
Telefon: 960 15 478