Folkebadet på Knapstad

Folkebadet på Knapstad

Badet ligger på Knapstad barne- og ungdomsskole. Besøksadressen til svømmehallen er Tomterveien 15, 1823 Knapstad.

Åpningstider

Svømmehallen er åpen lørdager kl. 10.00-13.00. Svømmehallen er stengt i skolens ferier.

Sikkerhets- og trivselsregler

 • Barn under 10 år har bare adgang til svømmehallen ifølge med foresatte
 • Badet er ikke ansvarlig for verdisaker som ikke er innlevert til oppbevaring
 • Innsåping og dusj skal foretas uten badetøy før man går i bassenget
 • All form for mat og drikke er forbudt i badeanlegget
 • Det må ikke hoppes eller stupes fra langsidene av bassenget. Stup må bare foretas fra den dypeste enden
 • Alle må vise ro og orden og følge personalets anvisninger
 • Personalet har det avgjørende ordet hvis det er uenighet om tolkningen av reglementet
 • Overtredelse av ordensreglene kan medføre bortvisning fra badeanlegget
 • Det er åpen badstu for kvinner lørdager i partallsuker, og for menn lørdager i oddetallsuker

Priser

 • Barn 1-16 år: kr 30,-
 • Voksne over 16 år: kr 60,-
 • Familiebillett: kr 120,-
 • Klippekort barn, ti klipp: kr 250,-
 • Klippekort voksne over 16 år, ti klipp: kr 500,-

Ledsager med bevis er gratis.