Folkebadet på Knapstad (tidligere Hobøl kommunale bad) - badet er stengt inntil videre

Folkebadet på Knapstad (tidligere Hobøl kommunale bad) - badet er stengt inntil videre

Badet ligger på Knapstad barne- og ungdomsskole. Besøksadressen til svømmehallen er Tomterveien 15, 1823 Knapstad.

Åpningstider

Badet er stengt inntil videre

Svømmehallen er åpen lørdager fra kl. 10.00 - kl. 13.00. Svømmehallen er stengt i skolens ferier.

Sikkerhets- og trivselsregler

 • Barn under 10 år har bare adgang til svømmehallen ifølge med foresatte
 • Badet er ikke ansvarlig for verdisaker som ikke er innlevert til oppbevaring
 • Innsåping og dusj skal foretas uten badetøy før man går i bassenget
 • All form for mat og drikke er forbudt i badeanlegget
 • Det må ikke hoppes eller stupes fra langsidene av bassenget. Stup må bare foretas fra den dypeste enden
 • Alle må vise ro og orden og følge personalets anvisninger
 • Personalet har det avgjørende ordet hvis det er uenighet om tolkningen av reglementet
 • Overtredelse av ordensreglene kan medføre bortvisning fra badeanlegget
 • Det er åpen badstu for kvinner lørdager i partallsuker, og for menn lørdager i oddetallsuker

Priser

 • Barn fra 0-16 år: Kr. 30,-
 • Voksne: Kr. 60,-
 • Familie/husstand: Kr. 120,-
 • Klippekort barn, ti klipp: Kr. 250,-
 • Klippekort voksne, ti klipp: Kr. 500,-
 • Ledsagerbevis: Ledsager er gratis

Alle badende må betale billett. Billetter selges ved inngangen.