Trøgstad fort

Trøgstad Fort er et fjellfort bygget i perioden 1912 til 1917, som en del av Fossumstrøkets befestninger.

Fortet er et av landets største innlandsfort med 1,3 km tuneller og overbygde skytestillinger og 500 meter skyttergraver. I tillegg er det utsprengte rom for forlegning av soldater og alt som trengs i en krigssituasjon. Fortet ble opprinnelig etablert som to kanonartelleribatterier. Her var kanonene sprengt inn i stillinger i fjellet. Til forsvar for kanonstillingene var det etablert et ytre forsvarsverk med infanteriverk med oppholdsrom, løpeganger og skyttergraver. Dette bidrar til at Trøgstad fort fremstår som et unikt innlandsfort.

Trøgstad fort er det festningsanlegg som har lengst tid som operativt forsvarsanlegg, fra åpningen i 1917 til Nike ble nedlagt i 1990.

I tiden mellom 1. og 2. verdenskrig ble fortet brukt til utdanning av festningsartillerister, og som rekruttskole.

Trøgstad fort under 2. verdenskrig

Ved Fossum bru lå 12. april 1940 120 norske soldater i stillinger på Askimsiden. De forsøkte å hindre at tyske tropper kom seg over over Glomma. Tyskerne kom også nordfra fra Lillestrøm, og 13. april slo Trøgstad fort tilbake et tysk fremstøt langs Rv22 fra Båstad. 12 skudd ble avfyrt og en tysk infanterikanon ble ødelagt. Senere samme dag ble det avfyrt 18 skudd i retning Slitu.

Fortets 12 cm tårnkanoer hadde en skuddvidde på ca. 11.300 m. Disse nådde ikke lenger enn til Askim jernbanestasjon og kunne, i likhet med Høytorp fort, ikke medvirke i forsvaret av Fossum bro.

Fortet ble overgitt til tyskerne 15. april og ble resten av krigen okkupert av tyskerne.

Etter krigen ble fortet tatt i bruk som ammunisjonslager.

  • 1945 til 1956 var det radarstasjon/skole
  • 1955 til 1995 hadde hæren ammunisjonsverksted
  • 1959 til 1991 hadde Luftforsvaret radarkontrollområde for Nikebatteriet her

I 1995 ble all militær aktivitet lagt ned, og fra 2001 ble Indre Østfold kommune eier av eiendommen, og har et overordnet ansvar for bruk og drift av området.

Trøgstad Forts venner har lagt ned et betydelig arbeid på fortet i årevis, for eksempel i A + B –batteriet og i «fortgrava». Hele fortområdet er på ca. 430 mål, og dette må vedlikeholdes og følges opp.

Aktiviteter og bruk av fortet i dag

Det er gjennomført mange aktiviteter og arrangementer for befolkningen de senere årene, her kan nevnes: påskeeggjakt på fortet (ca. 1 000 deltagere hver gang de siste årene) samt kulturaftener. Utover dette gjennomføres det opplegg for skoler og barnehager i kommunen, både undervisning og tursti. Utover over dette har man besøk av foreninger og organisasjoner, for orienteringer og omvisning av Trøgstad fort.

I 2017 var Trøgstad fort 100 år og jubileumsuken som var et samarbeid mellom Trøgstad Forts Venner og Trøgstad kommune, inneholdt blant annet konserter i kulturskolen, besøk av HM Kongens Garde og utekonsert med Kongelige Norske Marines Musikkorps med flere hundre tilhørere.

Trøgstad fort, militærhistorisk tur

Filmen er produsert av Stian Fosland for Festningsverk Militærhistorie.

Se filmen Trøgstad fort, militærhistorisk tur