Kultur som næring

Kulturnæring er en samlebetegnelse på næringsvirksomhet som framstiller kulturelle uttrykk. 

Indre Østfold kommune ønsker å legge til rette for et attraktivt miljø for kreative næringsaktører innen kunst- og kulturfeltet.

Kommunen jobber med dette gjennom å arrangere nettverkssamlinger/kulturminglinger to ganger i året. På disse arrangementene fokuseres det på relevante temaer, og det legges til rette for at man kan bli kjent på tvers av kunst- og kulturuttrykk.

Neste kulturmingling er planlagt torsdag 16. november 2023.

Kontaktperson: Kjersti Anett Bredeg Karlsrud, e-post: kjersti.karlsrud@io.kommune.no