Jentene på Ingaleden

Ta med jentegjengen og bli med på en vandring i Indre Østfolds vakre og vennlige kulturlandskap lørdag 16. september!

Påmeldingfristen er 9. september.

Vi går i sporene etter Inga fra Varteig, som ble gravid med birkebeinerkongen Håkon Sverresson i Borg i 1203. Inga fødte sønnen Håkon Håkonsson på Folkenborg i Eidsberg, og han ble senere konge i Norge.

Da kong Håkon ble forgiftet og døde nyttårsdagen 1204, måtte Inga flykte til Folkenborg for ikke å bli drept av baglerne som regjerte på Østlandet.

Jentene på Ingaleden arrangeres av Indre Østfold kommune i samarbeid med Østfoldmuseene, Mysenregionen, Frisklivssentralen, lokale aktører og lag og foreninger.

Med dette arrangementet ønsker vi å gjenoppfriske deler av Ingaleden som et lavterskel friluftstiltak rettet mot jenter i alle aldre, som er glade i å gå på tur.

Samtidig ønsker vi å formidle fortellingen om Inga, som en inngangsport til å bli kjent med den rike middelalderhistorien vi har i Indre Østfold.

Gjennom å vise frem kulturarven og det levende kulturlandskapet i Indre Østfold, ønsker vi på sikt å utvikle et reiselivstilbud for en unik opplevelse med særpreg i kommunen vår.