Fagplaner

Nasjonal rammeplan, felles pedagogisk plattform og lokal plan

Lærerne ved kulturskolen har sammen utarbeidet en felles pedagogisk plattform som gjelder for alle våre fag. Fagplanene for de enkelte fagene finner du i oversikten over tilbudene våre. 

Lokal læreplan - Generell del: 
Felles pedagogisk plattform (PDF, 585 kB)

Nasjonal rammeplan for kulturskolen: 
Mangfold og fordypning (PDF, 4 MB)