Startlån og tilskudd fra kommunen

Hvert år får kommunene tildelt videretildelingsmidler fra Husbanken. Kommunen behandler søknader om startlån og tilskudd.  

Startlån 

Startlån er for personer som er varig ute av stand til å få lån i vanlig bank til kjøp av bolig, og som ikke har mulighet til å spare.

Er du i fast jobb, anses du å ha mulighet til å spare selv om du har høye utgifter. Personer som mangler egenkapital, er ikke i målgruppen for startlån.  

Tilskudd til etablering

Tilskudd til etablering er behovsprøvd og vurderes bare til de aller mest vanskeligstilte. Tilskudd kan gis til enkeltpersoner/husstander med varig lav inntekt og som ikke er i stand til å betjene fullt lån til egnet bolig. 

Startlån og tilskudd gis til kjøp av nøktern bolig og til refinansiering dersom man står i fare for å miste boligen. Hvor mye tilskudd som kan gis, avhenger av husstandens økonomi og hvor stort startlån husstanden kan betjene. Ungdom i etableringsfasen, opp til 35 år, er ikke i målgruppen for startlån eller tilskudd.  

Det er laget retningslinjer for startlån i Indre Østfold kommune. Sett deg godt inn i disse før du søker, for å forsikre deg om at du er i målgruppen:

Viktig å lese gjennom før du søker 

Les mer om tilskudd til etablering i egen bolig

Her kan du søke startlån