Startlån og tilskudd fra kommunen

Hvert år har kommunene videretildelingsmidler fra Husbanken. Kommunen behandler søknader om startlån og tilskudd. 

Startlån

Startlån er for personer som er varig ute av stand til å få lån i vanlig bank til kjøp av bolig, og som ikke har mulighet til å spare.

Tilskudd

Tilskudd er behovsprøvd og vurderes bare til de aller mest vanskeligstilte. Tilskudd kan gis til enkeltpersoner/husstander med varig lav inntekt og som ikke er i stand til å betjene fullt lån til egnet bolig. 

Startlån og tilskudd gis til kjøp av nøktern bolig og til refinansiering dersom man står i fare for å miste boligen. Hvor mye tilskudd som kan gis, avhenger av husstandens økonomi og hvor stort startlån husstanden kan betjene. 

Det er krav om 1 års botid i kommunen for å vurderes til startlån, se lokale retningslinjer under.   

Lokale retningslinjer for behandling av søknader om startlån og tilskudd (PDF, 283 kB)

Viktig å lese gjennom før du søker 

Les mer om tilskudd til etablering i egen bolig

Her kan du søke startlån