Lytt

Viktig informasjon om koronavirus

Sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt.

Målet med stønaden er at du så raskt som mulig skal kunne klare deg selv.

Før du kan få stønad må du vurdere alle andre muligheter til å forsørge deg selv. Dette kan for eksempel være gjennom jobb, andre inntekter eller egne midler.

Målgruppe

Du må ha lovlig opphold i Norge og søke hjelp der du oppholder deg.

Slik søker du

Søknad om sosialhjelp (elektronisk skjema)

Søknad om sosialhjelp (skjema til utskrift, kan brukes hvis man ikke har mulighet for å sende elektronisk skjema) (PDF, 794 kB)