Sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt.

Målet med stønaden er at du så raskt som mulig skal kunne klare deg selv.

Før du kan få stønad må du vurdere alle andre muligheter til å forsørge deg selv. Dette kan for eksempel være gjennom jobb, andre inntekter eller egne midler.

Målgruppe

Du må ha lovlig opphold i Norge og søke hjelp der du oppholder deg.

Søk sosialhjelp digitalt

Du kan nå søke om sosialhjelp digitalt. Løsningen gjør at du kan søke hjemmefra hele døgnet på PC, mobil eller nettbrett.

For å søke sosialhjelp digitalt, må du logge seg inn på «Ditt NAV» på nav.no med BankID eller andre sikkerhetsløsninger som Buypass eller Comfides.

Trenger du hjelp til utfyllingen, kan du ringe NAV Kontaktsenter på 55 55 33 33 og få veiledning over telefon. Du kan også få hjelp på NAV-kontoret i åpningstiden. Hvis du av ulike årsaker ikke kan eller ønsker å benytte deg av den digitale søknaden om sosialhjelp, kan fortsatt møte opp på NAV-kontoret eller bruke en av de to søknadsmåtene under.

Video: Slik søker du sosialhjelp på nett

Her finner du mer informasjon om sosialhjelp hos Nav

Søk sosialhjelp her

Søknad om sosialhjelp på nav.no

Søk sosialhjelp via skjema som kan skrives ut

Søknad om sosialhjelp (skjema til utskrift) (PDF, 794 kB)