Jobbstøtte gjennom NAV Indre Østfold

Ønsker du hjelp til å komme i jobb? NAV Indre Østfold tilbyr jobbstøtte til deg som vil komme ut i lønnet arbeid. 

Arbeid med støtte

Dette er tilpasset deg som har et stort og sammensatt behov for støtte til å kunne få og beholde en jobb.

Individuell jobbstøtte (IPS)

Dette er et tilbud som skal inkludere mennesker med psykiske helseproblemer og rusavhengighet. Tilbudet tar utgangspunkt i dine ønsker, kompetanse og motivasjon. Målet er at du skal få lønnet arbeid på sikt.