Rask psykisk helsehjelp (RPH)

Det er mange som ønsker kontakt med vår tjeneste og vi har hatt stor pågang i år. På grunn av dette er det derfor lengre ventetid hos oss enn vanlig, det beklager vi. 

Rask psykisk helsehjelp er et gratis lavterskeltilbud for innbyggere fra 18 år bosatt i Indre Østfold kommune, hvor du med kort ventetid kan få hjelp med

  • milde til moderate angstplager
  • milde til moderate depresjonsplager
  • søvnproblemer
  • begynnende avhengighetsproblematikk 

Tilbudet skal være av kort varighet og er ikke ment for personer med alvorlige plager eller lidelser, eller som har behov for samtidige koordinerte tjenester.

Vi tilbyr ikke akutthjelp. Har du behov for dette, må du kontakte fastlegen, legevakten eller 113. 

Hvem er vi?

Vi er et tverrfaglig team hvor alle har utdanning i kognitiv atferdsterapi.

Hva tilbyr vi?

Alle våre tilbud er basert på kognitiv atferdsterapi (KAT), en veldokumentert og effektiv tilnærming for behandling av psykiske plager og lidelser. KAT retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenkning (kognisjon), handlinger og følelser. Man jobber mot å bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder psykiske helseproblemer. Et sentralt mål er at du skal lære deg verktøy som du selv kan bruke i hverdagen og i så måte bli din egen terapeut.  

Våre tilbud består primært av kurs og gruppebehandling og veiledet selvhjelp. I enkelte tilfeller tilbyr vi individuelle samtaler over en avgrenset periode. Etter en kartleggingssamtale på telefon eller ved fysisk møte kommer vi frem til hvilket tilbud som er best egnet for deg.

Introkurs

Vi tilbyr fire ulike introkurs som går fortløpende. Hvert kurs varer to timer og du får lære om kognitiv atferdsterapi. Vi går også dypere inn i temaene angst, depresjon og søvn. Vi anbefaler alle som tar kontakt med oss å delta på kurs.

Veiledet selvhjelp

Her gir vi deg tilgang til gode nettbaserte selvhjelpsmaterialer, som du jobber deg igjennom, med støtte fra en av våre behandlere. Du får relevante oppgaver tilpasset dine utfordringer, og du får ukentlig veiledning underveis.

Kurs/gruppetilbud

Vi tilbyr kurs/gruppe i depresjonsmestring, kurs i mestring av belastning, og sosial angst og panikkangst.

Du finner oversikt over kursene her

Individuelle samtaler

I noen tilfeller tilbyr vi et begrenset antall individuelle samtaler basert på kognitiv atferdsterapi. Dette er et kortvarig behandlingstilbud som krever aktiv innsats i og mellom samtalene. Samtalene er målrettede, strukturerte og har fokus på problemløsning.

Kontaktinfo og besøksadresse

For å komme i kontakt med oss kan du søke via vårt kontaktskjema som du finner på knappen under. Der må du svare på noen spørsmål før du sender det inn. Vi ringer deg så snart vi kan for å høre om hva du ønsker hjelp med. Du trenger ikke henvisning fra lege for å kontakte oss. 

Her finner du kontaktskjemaet for rask psykisk helsehjelp

Besøksadresse: Høvleriet, Rådhusgata 22, 1830 Askim.

Anbefalte ressurser

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid

Informasjon om ulike psykiske plager og lidelser

Norsk forening for kognitiv terapi

Mental helse

Filmer

Film om depresjon

Kognitiv terapi ved depresjon

Kognitiv terapi ved sosial angstlidelse

Kort film om panikkanfall

Selvhjelpsserie av Magnus Nordmo

Bøker

Ingvard Wilhelmsen

  • Sjef i eget liv
  • Kongen anbefaler
  • Det er ikke mer synd å deg enn på andre

Torkil Berge & Arne Repål

  • Trange rom og åpne plasser
  • Lykketyvene

Magnus Nordmo – Den lille boken som kurerer sterk angst