Rask psykisk helsehjelp (RPH)

Rask psykisk helsehjelp er et gratis lavterskeltilbud for innbyggere fra 16 år bosatt i Indre Østfold kommune, hvor du med kort ventetid kan få hjelp med

  • milde til moderate angstplager 
  • milde til moderate depresjonsplager 
  • søvnproblemer 
  • begynnende avhengighetsproblematikk 

Tilbudet skal være av kort varighet og er ikke ment for personer med alvorlige plager eller lidelser, eller som har behov for sammensatte tjenester. Vi tilbyr ikke akutthjelp. Har du behov for dette, må du kontakte fastlegen, legevakten eller 113. For å finne ut om tilbudet passer for deg kan du ringe oss, så kan vi sammen finne ut av dette. Du trenger ikke henvisning fra fastlege for å kontakte oss.  

Er du under 16 år, kan du henvende deg her

Hvem er vi?

Vi er et tverrfaglig team hvor alle har utdanning i kognitiv atferdsterapi.  

Hva tilbyr vi? 

Alle våre tilbud er basert på kognitiv atferdsterapi (KAT), en veldokumentert og effektiv tilnærming for behandling av psykiske plager og lidelser. KAT retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenkning (kognisjon), handlinger og følelser. Man jobber mot å bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder psykiske helseproblemer. Et sentralt mål er at du skal lære deg verktøy som du selv kan bruke i hverdagen og i så måte bli din egen terapeut.  

Våre tilbud består av kurs, assistert selvhjelp og individuelle samtaler. Etter en kartleggingssamtale på telefon eller ved fysisk møte kommer vi frem til hvilket tilbud som er best egnet for deg.  

Introkurs 

Vi tilbyr fire ulike introkurs som går fortløpende. Hvert kurs varer to timer og du får lære om kognitiv atferdsterapi. Vi går også dypere inn i temaene angst, depresjon og søvn. Vi anbefaler alle som tar kontakt med oss å delta på kurs. Forskning viser at om lag halvparten av dem som kontakter RPH får den hjelpen de trenger ved å delta på kurs og ikke har behov for videre hjelp etter dette. 

Assistert selvhjelp 

Her gir vi deg tilgang til gode nettbaserte selvhjelpsmaterialer, som du jobber deg igjennom, med støtte fra en av våre behandlere. Du får relevante oppgaver tilpasset dine utfordringer, og du får veiledning underveis via telefon, videomøte eller fysisk møte.  

Kurs/gruppetilbud 

Vi tilbyr kurs/gruppe i depresjonsmestring, kurs i mestring av belastning, hverdagsglede, livsstyrketrening og sosial angst og panikkangst.

Til kurs og gruppetilbud

Individuelle samtaler 

I noen tilfeller tilbyr vi et begrenset antall individuelle samtaler basert på kognitiv atferdsterapi. Dette er et kortvarig behandlingstilbud som krever aktiv innsats i og mellom samtalene. Samtalene er målrettede, strukturerte og har fokus på problemløsning.   

Kontaktinfomasjon og besøksadresse:

Kontaktskjema  

Telefon: 400 21 713 (SMS blir ikke besvart) 

Telefonen er åpen tirsdager og torsdager mellom kl. 09.00 og 11.00.

Besøksadresse: Høvleriet, Rådhusveien 22, Askim.

Anbefalte ressurser

Til Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid

Informasjon om ulike psykiske plager og lidelser

Norsk forening for kognitiv terapi

Mental helse Norge

Filmer 

Film om depresjon

Kognitiv terapi ved depresjon

Kognitiv terapi ved sosial angstlidelse

Kort film om panikkanfall

Selvhjelpsserie av Magnus Nordmo

Bøker 

Ingvard Wilhelmsen  

  • Sjef i eget liv 
  • Kongen anbefaler 
  • Det er ikke mer synd på deg enn på andre 

Torkil Berge & Arne Repål  

  • Trange rom og åpne plasser 
  • Lykketyvene 

Magnus Nordmo

  • Den lille boken som kurerer sterk angst