Informasjon om influensavaksinering

Influensavaksinen kommer i begynnelsen av oktober. Den er tilgjengelig hos fastlegene fra uke 42, men tidspunktet kan variere litt fra kontor til kontor. Du kan også få influensavaksine på legevakten. Vaksinen koster 250 kroner.

Barn og unge i risikogrupper kan kontakte helsestasjon og skolehelsetjenesten for å få vaksinen. Vaksinen er gratis for barn. Gravide kan også kontakte jordmor på helsestasjonene i Spydeberg og Mysen for influensavaksinering.

Målgruppen for denne vaksinen er det samme som tidligere år:

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine.
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år.
 • Barn og unge i risikogrupper for alvorlig forløp av influensa.
 • Personer med kronisk lungesykdom (inkludert astma).
 • Personer med hjertesykdom.
 • Personer med kronisk nevrologisk sykdom eller skade (for eksempel epilepsi).
 • Personer med nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling (som for eksempel organtransplanterte, kreft).
 • Personer med lever- eller nyresvikt.
 • Personer med diabetes (spesielt dårlig regulert blodsukkernivå).
 • Personer med svært alvorlig fedme.
 • Personer med annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (for eksempel barn med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik).

Bestill time for influensavaksinering

Her kan du bestille time for influensavaksinering (helsenorge.no)

Hvis du ikke vil eller klarer å bestille elektronisk, kan du heller sende en e-post til: vaksinering@io.kommune.no