Tilbud

Krisesenteret tilbyr beskyttelse, samtale, boopphold, og hjelp per telefon døgnet rundt. Alle tjenestene er gratis, og vi har taushetsplikt. 

Samtale

Dagtilbud om samtale til personer utsatt for vold, men som ikke bor på krisesenter

 • Samtale
 • Veiledning
 • Informasjon om rettigheter og muligheter
 • Hjelp til kontakt med hjelpeapparatet
 • Oppfølging

Botilbud

Midlertidig botilbud for kvinner, menn og barn med beskyttelsesbehov

 • Samtale
 • Veiledning
 • Informasjon om rettigheter og muligheter
 • Aktivitetstilbud
 • Hjelp til kontakt med hjelpeapparatet
 • Oppfølging

Barn

Barna som kommer til krisesenteret i følge med mor, far eller annen omsorgsperson får også egen kontaktperson. Kontaktpersonen ser til at barna får den hjelpen de trenger, på lik linje med mor eller far. Det er godt tilrettelagt for barn og ungdom.

“Her kan både ungene mine og jeg være trygge og sove rolig. Hun eldste sier det, at det er så godt å bo her. Jeg hører latter. De ler og det gjør noe med meg”.

- Anna

Kontaktinformasjon

Du kan når som helst nå oss på telefonen, vi er tilgjengelige 24 timer i døgnet.

Ring oss på 69 89 45 69.

Du kan også ringe gratis til støttetelefonen 800 40 008.