Om oss

Indre Østfold krisesenter er et tilbud til voldsutsatte kvinner, menn og barn. Vi kan alltid ta deg i mot, og holder åpent 24 timer i døgnet. Hvis det ikke er ledig rom eller det er andre årsaker til at du ikke kan bo hos oss, bistår vi med å finne et annet, egnet tilbud. Vi tilbyr også samtale og nettverksgruppe. 

Bygg og tilbud er tilrettelagt for bevegelseshemmede og synshemmede.
Vi bestiller tegnspråktolk ved behov.

Gratis

Tilbudene hos oss er gratis, og dersom du ikke har behov for å bo hos oss, kan du få et tilbud om samtaler og deltagelse i nettverksgruppe. Alle som bor på krisesenteret får en egen kontaktperson med høy kompetanse og utdanning innenfor feltet. Man får støtte og oppfølging når det gjelder egen voldshistorie og traumer, eventuell kontakt med øvrig hjelpeapparat, praktisk hjelp og støtte i en reetableringsfase.

Taushetsplikt

Vi har taushetsplikt. 

Tilrettelagt for barn og ungdom

Barna som kommer til krisesenteret i følge med mor, far eller annen omsorgsperson får også egen kontaktperson. Kontaktpersonen ser til at barna får den hjelpen de trenger, på lik linje med mor/far. Det er godt tilrettelagt for barn og ungdom.

Advokatvakt

Hver annen uke har vi tilbud om gratis juridisk rådgivning. Har du spørsmål som omhandler for eksempel barn og familie, vold og mulig kontakt med politiet, skilsmisse og skifte, eller andre temaer; ta kontakt med oss og gjør en avtale om tidspunkt. Du trenger ikke å bruke de andre tjenestene våre for å kunne bruke advokatvakt. 

Krisesenteret som kompetansesenter

Du som treffer mennesker, enten som ansatt i hjelpeapparatet, gjennom frivillige organisasjoner eller som venn eller nabo; du kan når som helst kontakte oss og drøfte anonymt eller få veiledning. Vi holder også gjerne foredrag eller innlegg i smått og stort. 

Du kan komme til senteret for samtaler/veiledning, eller for å ha et trygt sted å bo.

Kontaktinformasjon

Du kan når som helst nå oss på telefonen, vi er tilgjengelige 24 timer i døgnet.

Ring oss på 69 89 45 69.

Du kan også ringe gratis til støttetelefonen 800 40 008.