Send bekymringsmelding

Barnevern mottak telefon: 989 01 100

Til skjema for å melde bekymring

Om å sende bekymringsmelding

Før du sender inn en bekymringsmelding ber vi om at fanen Informasjon om barnevernstjenesten leses. Her står det mer konkret om meldeplikten enten du er en samarbeidspartner, foreldre/foresatte eller et barn/ungdom som trenger hjelp.