Vi søker flere fosterhjem

Akkurat nå er det et stort behov for fosterhjem i kommunen vår, til barn og unge i alderen 0-18 år. Vi søker fosterforeldre som er rause, tålmodige og tilpasningsdyktige, for å kunne ivareta barn med ulike behov.

Vi leter etter deg/dere som har et godt hjem å komme til – et godt sted å være

Vi ønsker hjem der barnet kan få lov til å være seg selv fullt og helt med den bagasjen det har med seg og med de reaksjonene det måtte ha på det å være i en uavklart og vanskelig situasjon. Vi ser etter deg/dere som finner mening i tanken om at "det finnes ikke vanskelige barn, bare barn som har det vanskelig", og at barn som kommer til deg/dere har behov for å bli møtt på en annen måte enn andre barn. 

Opplæring og veiledning

Vi tenker ikke at dere skal stå alene i denne type oppdrag. Vi vil gi dere opplæring, veiledning og tilby kurs, slik at du/dere er best mulig rustet til oppgaven. Dette gjør vi i samarbeid med fosterhjemstjenesten til Bufetat.

Vi ønsker at barn i kommunen vår kan få fortsette i barnehagen og på skolen, være med vennene sine og delta på fritidsaktiviteter selv om de er i en situasjon hvor de må flytte til et annet hjem. Derfor retter vi oss særlig mot deg som er innbygger i Indre Østfold kommune.

 

 

Om fosterhjem

Når barn og unge ikke kan bli boende hos foreldrene sine, er ett alternativ å bo i et fosterhjem. Et fosterhjem er en familie, private personer som har gode omsorgsevner og mulighet til å la et barn eller en ungdom få flytte inn. Det kan være for en kort eller lang periode. Fosterhjemmet er ansvarlige for den daglige omsorgen for barnet/ungdommen, videre er det viktig å legge til rette for at barnet/ungdommen kan passe inn i familien.

Som kommunalt fosterhjem blir du engasjert som en oppdragstaker. Du kan frikjøpes fra ditt nåværende arbeid for en periode. Alternativet er at du mottar en økonomisk godtgjøring for arbeidet samt en utgiftsdekning for å dekke løpende utgifter til barnet. Nærmere avtale om avlønning kommer vi fram til i et møte sammen med deg/dere.  

Ønsker du mer informasjon?

Dersom du ønsker mer informasjon om det å bli fosterhjem, kan du registrere deg her så tar vi kontakt for å avtale en samtale.

Søk om å bli fosterhjem