Barnevernvakten for Indre Østfold

Barnevernvakten ivaretar barnevernstjenestens akuttarbeid utenfor den vanlige telefontiden og arbeidstiden vår. Barnevernvakten ivaretar barn som er i en alvorlig krise på grunn av forhold rundt omsorgssituasjonen eller egen atferd. Alle barn, uavhengig av hvor de bor eller oppholder seg, har krav på hjelp i akutte krisesituasjoner.

Når barnevernvakten mottar en melding vurderer vi innholdet i meldingen, om det er en akuttsak som må følges opp med det samme eller om det er en melding som kan ivaretas av barnevernstjenestens ordinære drift.

Telefonnummeret til barnevernvakten er 989 01 100

Indre Østfold administrerer barnevernvakten for:

•    Aremark kommune
•    Indre Østfold kommune
•    Marker kommune
•    Rakkestad kommune
•    Skiptvet kommune

Barnevernvakten er tilgjengelig for akutte hendelser fra kl. 15.30, til neste hverdag kl. 08.00, og døgnet rundt i helger og på helligdager.

Kontaktinformasjon

Telefon: 989 01 100