Ungdomsteam

Ungdomsteamet er en gratis, forebyggende tjeneste for unge.

Hva bistår ungdomsteamet med?

  • Vi jobber oppsøkende på ungdomsskolene i kommunen og i nærmiljøet
  • Vi følger med på utfordringer/trender i ungdomsmiljøet
  • Vi er opptatt av å jobbe forebyggende, og se ungdommene før utfordringene blir for store og kompliserte
  • Vi følger opp ungdommer med samtaler og i grupper, snakker med foreldre og ungdom sammen eller hver for seg. Foreldre som har spørsmål rundt det å være ungdom og ungdomsforeldre kan også ta kontakt.
  • Vi underviser på skolene (også barneskolene) om ulike temaer innenfor psykisk helse, bruk av sosiale medier, bildedeling, vold og seksuelle overgrep, rus med mer
  • Vi deltar på Robust Ungdom og er tilstede på enkelte arrangementer gjennom året, i samarbeid med SLT (samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak) og politi.

Ungdommene kan selv ta kontakt, foreldre eller andre kan ta kontakt etter avtale med ungdommene. Det er viktig at den det tas kontakt på vegne av selv ønsker et tilbud. Vi samarbeider tett med skolene etter avtale med ungdommene vi møter.

Ta kontakt med oss

Kontaktinformasjon ungdomsteam
Skole Kontaktpersoner Telefonnummer
Askim ungdomsskole Bente Hattestad 950 24 002
Therese Grøndal 940 03 152
Knapstad barne- og ungdomsskole Kjærsti Bjerke 456 18 875
Mysen ungdomsskole Stine Furnes 951 32 760
Lena Buholt 474 85 361
Karolina Nordin 940 20 813
Spydeberg ungdomsskole Suzanne Bjerke 940 04 686
Hanne Wibe 948 57 868
Trøgstad ungdomsskole Hanne Wibe 948 57 868
Kjærsti Bjerke 456 18 875
Askim videregående skole Julie Ruud Ulset 476 98 901
Mysen videregående skole Julie Ruud Ulset 476 98 901
Ungdomsteamet (for unge over 16 år) Hege Jørgensen 457 38 179
Marita Lorentzen Mathisen 489 53 775