Tilsyn og forvaltning

Enhet Tilsyn og forvaltning utfører tilsyns- og forvaltningsoppgaver for barnehage og skole, og fører tilsyn med fosterhjemplasserte barn. I tillegg fasiliterer enheten for samvær og beskyttet tilsyn under samvær. 

Fagstaben består av barnehagefaglige konsulenter, skolefaglige konsulenter, tilsynspersoner med barnevernfaglig kompetanse, og administrasjonskonsulent med ansvar for en rekke kontorfaglige oppgaver.