Ledsagerbevis

Ledsagerbevis gir funksjonshemmede mulighet til å ha med seg ledsager på diverse fritids- og kulturarrangement uten at ledsager må betale inngangsbillett. Ledsagerbeviset gjelder også offentlig transport der den funksjonshemmede trenger bistand for å kunne reise.

Ledsagerbeviset er et personlig kort med navn og bilde som forteller at vedkommende er avhengig av å ha med seg ledsager.

Ledsagerbevis vil blant annet være aktuelt for personer med:

  • Bevegelseshemning
  • Hørselshemming
  • Synshemming
  • Utviklingshemming
  • Allergier
  • Andre typer funksjonshemminger, som psykiske lidelser og hjerte-lunge-sykdommer og annet

Nye retningslinjer for ledsagerbevis, vedtatt i kommunestyret 15. februar 2022 (PDF, 139 kB)

Gå til søknadsskjema her

Skjema for legeerklæring (PDF, 69 kB)