Selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med kommunal driftsavtale

Har du behov for fysioterapi, kan du ta kontakt med instituttet i kommunen du selv ønsker. Har du vanskeligheter med å forflytte deg til instituttet? Fysioterapeuten kan vurdere om du oppfyller kravene til rekvirert transport via Pasientreiser. 

Hva koster det? 

Egenandel til fysioterapi kommer inn under frikort for helsetjenester. Grensen for frikort er i dag 3 165 kroner. Du får frikortet innen tre uker etter at du har betalt over 3 165 kroner i egenandeler. Har du betalt for mye, blir det du har krav på automatisk tilbakebetalt. Personer under 16 år eller personer med godkjent yrkesskade, er fritatt for egenandel. 

For at egenandelene for disse behandlingene skal kunne gi opptjening til frikort, må enkelte vilkår være oppfylt: Godkjente egenandeler ved undersøkelse og behandling hos fysioterapeut som har driftsavtale med eller er fast ansatt i kommunen.  

Oversikt over alle institutter med selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med kommunal driftsavtale i Indre Østfold

Kompetansekartlegging driftsavtale fysioterapeuter (PDF, 159 kB)

Askim Fysiosenter

Rådhusgata 23B
1830 Askim 
Telefon: 69 88 44 83
Fysioterapeuter:

Åpningstid: Mandag til fredag kl. 08.00-16.00

Til nettsiden

Fysioteket Fysioterapi og Treningssenter

Dr. Randersgate 3
1830 Askim
Telefon: 69 88 03 00
Fysioterapeuter:

Åpningstid: Mandag til fredag kl. 07.00-16.00 

Til nettsiden

Heggen Fysikalske Institutt

AB Aarstensgate 5
1830 Askim 
Telefon: 69 88 51 81
Fysioterapeut:

  • Vidar Heggen 

Åpningstid: Mandag til fredag kl. 08.30-14.30 eller etter avtale. 

Til nettsiden

SterkFysio
A.C.E Racket & Treningssenter

Vangsveien 10
1814 Askim
Fysioterapeuter:

Åpningstid: Mandag til fredag kl. 08.00-16.00.

Til nettsiden 

Invictus treningssenter og fysioterapi

Vestre Ringvei 5
1831 Askim
Telefon: 976 87 777
Fysioterapeut:

Til nettsiden

Askim Helse

Rådhusgata 23
1830 Askim
Telefon: 69 88 07 00, tastevalg 1 til fysioterapi
Fysioterapeut:

  • Steve Woldmo

Åpningstid: Mandag og onsdag kl. 07.00-12.00, tirsdag og torsdag kl. 07.00-16.00, fredag kl. 07.00-15.00

Til nettsiden

Fysio Team Mysen

Søndre Mysens vei 2B 
1850 Mysen
Telefon: 69 89 16 49
Fysioterapeuter:

  • Trude Ekseth
  • Jarek Nestorowicz
  • Erik Evang
  • Berit Haugland Melbø 

Åpningstid: Mandag til fredag kl. 08.00-16.00

Til nettsiden

Mays Fysioterapi

Davids Blids gate 20
1850 Mysen
Telefon: 69 89 01 33
Fysioterapeut:

Åpningstid: Mandag, tirsdag og fredag kl. 08.30-16.30, onsdag og torsdag stengt

Til nettsiden

Mysen Prestasjon og helse

Pennestrøket 11
1850 Mysen
Telefon: 489 26 228
Fysioterapeut:

  •  Cecilie Laursen (vikar for Niklas Juliussen fram til 30. november 2024) Tlf. 406 02 347 

Åpningstid: Mandag til fredag kl. 09.00-16.00

Til nettsiden

Engebretsen Fysioterapi Ringvoll

Ringvoll Senter 1D
1827 Hobøl
Telefon: 69 92 02 35
Fysioterapeuter:

Åpningstid: Mandag til fredag kl. 08.00-16.00

Til nettsiden (Facebook)

Spydeberg fysioterapi/Sterk fysioterapi
ACE ekspress treningssenter

Wilses vei 5
1820 Spydeberg
Telefon: 929 50 038 


Spydeberg fysioterapi

Fysioterapeuter:


Sterk fysioterapi

Fysioterapeuter:

Åpningstid: Mandag til fredag kl. 09.00-16.00 

Til nettsiden

Fysioforum

Nordmyrveien 3
1820 Spydeberg
Telefon: 902 44 846 eller 902 79 654
Fysioterapeuter:

Åpningstid: Mandag til torsdag kl. 07.00-15.30, fredag kl. 07.00-12.00

Til nettsiden

Moskvil Fysioterapi

Torvet, Skjønhaug
1860 Trøgstad
Telefon: 957 71 032
E-post: bmoskvil@frisurf.no 
Fysioterapeut:

  • Bjørn Moskvil 

Åpningstid: Mandag og torsdag kl. 07.00-16.00, tirsdag og fredag kl. 07.30-12.00, onsdag stengt

Til nettsiden

Trøgstad Fysioterapi

Torvet 3
1860 Trøgstad
Telefon: 69 82 65 49
Fysioterapeuter:

Åpningstid: Mandag til fredag kl. 08.00-15.00, andre tider etter avtale. 

Til nettsiden