Bredbånd i Indre Østfold kommune

Indre Østfold kommune har som målsetning at de fleste husstander og lokale bedrifter innen 2023 skal ha tilgang til bredbånd. Kommunen søker statlige Nkom-midler som en del av denne satsningen.

Det er ansatt en person som er dedikert til oppgaven med bredbåndsutbygging, og som bistå innbyggere og næringsliv ved behov.

Kommunen har lagt en strategi der det åpnes for ulike alternativer for utbygging, dette for å få til en så rask og kostnadseffektiv utbygging som mulig. Så langt er det gitt støtte til grendelag, samt at vi har utbyggingsprosjekt der det ved siden av dugnad fra innbyggere benyttes Nkom-midler.

Så langt er det to teknologier som blir benyttet, fiber og trådløs kommunikasjon. Kommunen stiller seg åpen for innspill vedrørende ulike former for utbygging.

Strategi for bredbåndsutbygging

Hva vi kan bistå med?

  • Bistand til søknad
  • Informasjon om hvilke utbyggere som er i ditt område

Kontakt oss

Kontaktperson er Bente Lundsrud

E-post: bente.lundsrud@io.kommune.no

Telefon: 915 16 184

Kontaktskjema