Montering av ildsted

Det er viktig å kjenne til regler for skorstein og ildsted når man skal montere ildsted.

Må du søke?

Det stilles ingen formelle kompetansekrav til den som skal montere ildsted. Den som skal montere ildstedet må ha kjennskap til regler for skorstein og ildsted. Det er monteringsavisingen til hvert enkelt ildsted som angir hvilke krav som gjelder. Vi anbefaler å benytte en sertifisert montør.

Når nytt ildsted er montert, reparert eller omplassert, skal dette rapporteres til Indre Østfold Brann og redning IKS.

OBS! Oppføring og reparasjon av skorstein er søknadspliktig.

Rapportere ildsted

Innrapporteringen skal skje på eget skjema og er viktig med tanke på feiing og tilsyn. 

Ta kontakt med Indre Østfold brann og redning på telefon 915 90 005.

Ildsted

Et ildsted er en ovn, peis eller peisovn for lokal oppvarming.

Krav til ildsted 

Teknisk forskrift (TEK 17) § 9-10 stiller strenge krav til alle lukkede ildsteder som monteres. Dette innebærer at det kun er lov å montere såkalte "rentbrennende" ildsteder. Unntak er kakkelovner og kleberstensovner og ovner som omplasseres innenfor samme bruksenhet samt bevaringsverdige lukkede ildsteder for vedfyring produsert før 1940. Husk å ta vare på dokumentasjon og monteringsanvisning.

Brann- og feiervesenets rolle 

Indre Østfold Brann og redning IKS kontrollerer ikke montering av ildsteder, men kan føre tilsyn med at monteringen er utført på en tilfredsstillende måte.