Brannsikkerhet i hjemmet

Brannsikkerhet i hjemmet

Du har ansvar for forebygging av brann i eget hjem. Brannvesenet bistår med gode råd og jevnlige kontroller.

Indre Østfold Brann og redning IKS fører jevnlig kontroll av piper og ildstedet i privatboliger. Formålet med tjenesten er å bidra til å redusere faren for brann. 

Tilsyn

Ved tilsynet blir følgende utført: 

 • Tilstandskontroll av piper og brannmurer 
 • Tilstandskontroll av ildsteder 
 • Kontroll av røykvarslere og eventuelt hjelp med batteribytte 
 • Kontroll av slukkeutstyr 
 • Veiledning om utbedringer 
 • Veiledning om brannsikring i forhold til boligen  

Forskrift om brannforebygging

Etter gjeldende forskrifter skal det være: 

 • Minst én detektor eller røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom
 • Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket
 • Slukkemiddel som er lett tilgjengelig og kan brukes i alle rom
 • Alternativ rømningsvei

Ønsker du mer informasjon, se Forskrift om brannforebygging (Lovdata):

Forskrift om brannforebygging

Gode tips

 • Test røykvarsleren ofte og bytt batteri årlig. Er varsleren over ti år bør den skiftes ut. Seriekoblede røykvarslere gir økt sikkerhet. 
 • Slokkemiddel bør oppbevares lett tilgjengelig og godt synlig. Pass på at manometerpilen står på grønt felt. Husk at slokkemidler med pulver skal vendes opp ned iblant, så ikke pulveret pakkes i bunn av kolben.
 • I desember er det flere boligbranner enn ellers i året. Vær oppmerksom ved bruk av levende lys og slokk lys når rommet forlates.
 • Trekk ut støpsel til juletrelys og lysestaker når de ikke er i bruk.