Vei- og gatenavn i kommunen

Når det gjelder hvordan vei- og gatenavn skal skrives, må vi forholde oss til lov om stadnamn (stedsnavnloven).

Ut ifra dette bestemmer kommunen skrivemåten av adressenavn (gater, veier, plasser og så videre).

Slik skriver vi vei- og gatenavn i Indre Østfold kommune (PDF, 50 kB)