Fargepalett

En fargepalett er et kvalitetsprogram, og bidrar til en helhetlig stedsutvikling basert på kvalitet, trivsel og stedsidentitet.

En fargepalett kan gi bedre samspill mellom nytt og gammelt, og gjør at vi kan unngå grå, monotone bygg i by- og stedsmiljø. I samarbeid med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet har vi så langt laget fargepaletter for Tomter og Askim.

Hvorfor er farger viktig?

Byer og steder i Norge blir stadig mer grå, og fargeløse omgivelser påvirker oss negativt. Farger er viktig for kvaliteten i bo- og bymiljøer. I tillegg er farger viktig for humør og trivsel.

En fargepalett gjenspeiler historien til stedet og gir retning for utviklingen fremover. Paletten skal være et verktøy for utbyggere, fagfolk og huseiere. 

Fargepaletten for Askim (PDF, 2 MB)

Fargepaletten for Tomter (PDF, 3 MB)

Stasjonsbyenes farger (PDF, 3 MB)