Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans. 

Oppgaver

PPTs oppgaver er blant annet å hjelpe foreldre, barnehage og skole i arbeidet med å tilrettelegge opplæringen for barn, ungdom eller voksne med spesielle behov. 

PPTs mandat er hjemlet i Opplæringslovens kapittel 5 og i Barnehageloven paragraf 19. 

Kontakt med PPT

Det er i hovedsak barnehager og skoler som henviser til PPT. De kan ikke henvise til PPT uten foreldrenes samtykke. Foreldre kan henvise direkte.

Ta kontakt med barnehagen eller skolen hvis du tror at barnet ditt trenger tilrettelegging i barnehagen eller på skolen. Dersom barnet ditt ikke går i barnehage, kan du ta kontakt direkte med PPT. 

Styrere i barnehagene og rektorer ved skolene kan henvise til PPT ved behov.

Alle tjenester hos PPT er gratis.  

Skjema for henvisning til PPT 

Kontaktinformasjon

Ta kontakt via innbyggertorget
Telefon: 69 68 10 00 
E-post: post@io.kommune.no
Organisasjonsnummer: 977 031 109