Skjønhaug barnehage og Fortet naturavdeling

 

 

Om barnehagen

Antall avdelinger: 5

Eierform: Kommunal

Skjønhaug barnehage er en helsefremmende barnehage som skal fremme helse, trivsel og glede i lek og læring. Vi ønsker å stimulere barna til undring og utforskertrang med delaktige og interesserte voksne. Vi er opptatt av fellesskap, vennskap, mestring og utvikling.

Vi har kort vei til friområder med stier, skog og akebakke. Barnehagens eget uteområde gir muligheter for aktiviteter og utfordringer for alle aldersgrupper med naturlig terreng med fjell og trær.

En av avdelingene våre, naturavdelingen, ligger idyllisk til ved Gravstjern og Trøgstad fort. Fortet naturavdeling bruker skogen som leke- og læringsarena gjennom hele året. Vi bruker friluftsliv som pedagogisk arbeidsform, og gjennom gode turopplevelser, kroppslig lek, undring og utforsking skaper det naturlige miljøet utfordringer og mestringsopplevelser for alle, uansett forutsetninger. 

Beveg deg rundt i barnehagen

Åpningstider

Kl. 06.30-17.00

Beliggenhet

Skjønhaug barnehage ligger sentralt plassert i et oppvekstområde med kort vei til skoler og idrettsanlegg, mens Fortet naturavdeling ligger idyllisk til ved Gravstjern og Trøgstad Fort.

Dokumenter

Årsplan 2023 - Skjønhaug barnehage (PDF, 875 kB)