Ringvoll barnehage

Om barnehagen

Antall avdelinger: 3

Eierform: Kommunal

I Ringvoll barnehage ønsker vi å stimulere barna til undring og utforskertrang. Barna skal få leke og utfolde seg gjennom skaperglede med delaktige og interesserte voksne. Vårt fokus er varierte, allsidige og morsomme dager i barnehagen. Vi legger stor vekt på natur og friluftsliv. Barnehagen har en uteavdeling med hytte og bålplass.

Åpningstider

Kl. 06.30-17.00

Beliggenhet

Barnehagen ligger fint til ved Ringvoll boligfelt med barneskolen som nærmeste nabo.