Prestenga barnehage

Om barnehagen

Antall avdelinger: 6

Eierform: Kommunal

Prestenga barnehage ble tatt i bruk i 2008.

Prestenga barnehage har unike aktivitetsrom som brukes i barnehagen. Vi har blant annet eget oppvarmet vannlekerom, atelier, hvilerom og flere rom/ganger som er tilpasset motorisk lek og aktivitet. Vi har også eget bibliotek.

Uteområdene våre består av lekeapparater, skogsområde, sykkelsone og egen sansehage. Gjennom aktiv deltakelse i utvikling av sansehagen skal barna få praktisk erfaring og etisk kunnskap om bærekraftig utvikling.

Vi er godkjent helsefremmende barnehage slik at alle barn skal være ute hver dag og gå på tur ut av barnehagen minst en gang i uken. Vi bruker Askimhallen ukentlig. Barnehagen har fullkost og varm lunsj serveres 1-2 ganger per uke. Maten er tilberedt fra bunnen av fra egen kjøkkenansvarlig.

Barnehagen har fokusområde på vennskap og fellesskap. Alle avdelinger har egne morgenmøter med fokus på samtaler om vennskap, fellesskap og språkstimulering gjennom blant annet månedens eventyr/dikt/sang eller rim. Vi har utstrakt oppfattelse av fellesskap, og er derfor en Livsglede for eldre barnehage som samarbeider med Kirkegata bo- og omsorgssenter. Gjennom generasjonsmøter opplever vi sosial utvikling, kunnskapsformidling og fellesskap.

Åpningstider

Kl. 06.30-17.00

Beliggenhet

Barnehagen ligger sentrumsnært i Askim, med kort avstand til Prestegårdsskogen, Askimhallen og sentrum.

Kommunikasjon med barnehagen

Foresatte kan logge seg på kommunikasjonsportalen IST direkte (innlogging via ID-porten) 

Dokumenter

Årsplan 2021 - Prestenga barnehage (PDF, 485 kB)

Handlingsplan mot mobbing - Prestenga barnehage (PDF, 424 kB)