Prestenga barnehage

Prestenga barnehage

Om barnehagen

Antall avdelinger: 6

Eierform: Kommunal

Prestenga barnehage åpnet i mars 2008. Barnehagen er godkjent som helsefremmende barnehage. Det betyr at alle er ute og på tur, i tillegg til at vi serverer tre måltider daglig basert på sunt og variert kosthold.

Prestenga barnehage har unike aktivitetsrom som brukes i barnehagen. Vi har blant annet eget oppvarmet vannlekerom, atelier, hvilerom og flere rom/ganger som er tilpasset motorisk lek og aktivitet. Vi har også eget bibliotek. Uteområdene våre består av lekeapparater, skogsområde, sykkelsone og egen sansehage. Gjennom aktiv deltakelse i utvikling av sansehagen skal barna få praktisk erfaring og etisk kunnskap om bærekraftig utvikling.
 
Vi jobber nå aktivt med å utvikle oss til en temabasert barnehage. Barnehagen skal bli Indre Østfold kommunes eneste idretts-og friluftsbarnehage. I utviklingsarbeidet ønsker vi innspill fra både brukere og innbyggere. Du kan hjelpe oss i arbeidet ved å svare på undersøkelsen. Du henter undersøkelsen med denne QR-koden:

  

 

 

 


 

Du kan også hente undersøkelsen her

Barnehagen har fokusområde på vennskap og fellesskap. Alle avdelinger har egne morgenmøter med fokus på samtaler om vennskap, fellesskap og språkstimulering gjennom blant annet månedens eventyr/dikt/sang eller rim.

Vi har utstrakt oppfattelse av fellesskap, og er derfor en "Livsglede for eldre"-barnehage som samarbeider med Kirkegata bo- og omsorgssenter og Helsehuset. Gjennom generasjonsmøter opplever vi sosial utvikling, kunnskapsformidling og fellesskap.

Beveg deg rundt i barnehagen

Åpningstider

Kl. 06.30-17.00

Beliggenhet

Barnehagen ligger sentrumsnært i Askim, med kort avstand til Prestegårdsskogen, Askimhallen og sentrum.

Kommunikasjon med barnehagen

Foresatte kan logge seg på kommunikasjonsportalen IST direkte (innlogging via ID-porten) 

Dokumenter

Årsplan 2022 - Prestenga barnehage (PDF, 542 kB)

Handlingsplan mot mobbing - Prestenga barnehage (PDF, 424 kB)