Prestenga barnehage

Om barnehagen

Antall avdelinger: 6

Eierform: Kommunal

Prestenga barnehage er en idretts- og friluftsbarnehage. Vi har fokus på at barn og ansatte skal oppleve bevegelsesglede som utvikler fellesskap, mestring, lek og læring. Vi er godkjent som helsefremmende barnehage.

Barnehagen bruker aktivt Askimhallen og stadionen. Her får barna erfare ulike idretter som skøyter, fotball, basketball og håndball. Gjennom idrett bygger barna relasjoner som gir samarbeid og fellesskap. Vi har egen turplass i Prestegårdsskogen, og barna bruker naturen som både forskningsarena og lekeplass.

Prestenga barnehage har unike aktivitetsrom som brukes i barnehagen. Vi har blant annet eget oppvarmet vannlekerom, atelier, hvilerom og flere rom/ganger som er tilpasset motorisk lek og aktivitet. Vi har også eget bibliotek. Uteområdene våre består av lekeapparater, skogsområde, sykkelsone og egen sansehage. Gjennom aktiv deltakelse i utvikling av sansehagen, skal barna få praktisk erfaring og etisk kunnskap om bærekraftig utvikling.

Beveg deg rundt i barnehagen

Åpningstider

Kl. 06.30-17.00

Beliggenhet

Barnehagen ligger sentrumsnært i Askim, med kort avstand til Prestegårdsskogen, Askimhallen og sentrum.

Kommunikasjon med barnehagen

Foresatte kan logge seg på kommunikasjonsportalen IST direkte (innlogging via ID-porten) 

Dokumenter

Årsplan 2023 - Prestenga barnehage (PDF, 805 kB)

Handlingsplan psykosoialt barnehagemiljø - Prestenga barnehage (PDF, 338 kB)