Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Prestenga barnehage

Om barnehagen

Antall avdelinger: 6

Eierform: Kommunal

Barnehagens filosofi er at ethvert menneske er unikt, kompetent, sosialt og utforskende. Barnehagen består av baser og ulike aktivitetsrom. Vi mener at gjennom levende og gode læringsmiljøer, både ute og inne, vil alle barn danne relasjoner, vennskap, fellesskapsfølelse og dette skal gi barna god psykisk og fysisk helse.

Åpningstider

Kl. 06.30-17.00

Beliggenhet

Barnehagen ligger i nær tilknytning til sentrum, Helsehuset, Folkeparken, Prestegårdsskogen og Askimhallen.