Martin Opsahl

Gir deg veiledning innen følgende landbrukssaker: 

 

Jordbruk  tilskuddsforvaltning

 • Drenering
 • SMIL – Spesielle miljøtiltak i landbruket. Forurensing
 • RMP – Regionalt miljøprogram
 • Produksjonstilskudd
 • Gårdskart – endring av markslag
 • Produksjonssvikt

Miljøforvaltning

 • Husdyrgjødsel/Avløpsslam
 • Regionale miljøkrav
 • Vannmiljø/Vannområde Glomma Sør
 • Klima landbruk

Nøkkelinformasjon

Ofte stilte spørsmål

Avdelinger

 • Landbruk